Om Honungskraft

I Honungskrafts hudvårdsprodukter använder vi Bi-produkter från våra egna bigårdar i Nationalstadsparken, Järfälla, Hudiksvall, Åkersberga och Nykvarn.


Bigård

Honungskrafts lokalproducerade naturprodukter ger välmående i form av Bivaxsalva, läppsalva, och honung på burk från våra egna kupor. Alla våra produkter är handgjorda och tillverkade i liten skala och kan skilja något åt.

Bin producerar bivax som är en viktig ingrediens i våra hudvårdsprodukter. Bina samlar också pollen och processar hartser till propolis.

Bivax

Bivaxsalvan innehåller även ekologisk vegetabilisk rapsolja. Mängden vax i förhållande till olja ger en specifik konsistens och egenskap.Bivaxsalva skyddar huden. Den är särskilt bra mot torr hud och sprickor den kan också hjälpa mot eksem.

Bivaxsalva

Propolis. Råvaran till biets produktion av propolis är kåda från barrträd, och harts från knopparna hos vissa lövträd.
Propolis anses ha hälsofrämjande egenskaper och äts som hälsokost.  Bin använder propolis för att hålla rent inne i bisamhället och för att täta springor i kupan. Arbetsbiet blandar saliv med hartser från träden och tar det till kupan. I bisamhället blandas hartset ut med bivax för att få rätt egenskaper. Propolis skyddar bisamhället mot bakterier, svampar och virus, och fungerar även på oss människor.

Pollen. Honungsbiet samlar pollen från blommor och lagrar det i bisamhället för att täcka samhällets behov av proteiner, fetter och mineraler.

Pollen i 500 gångers förstoring. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Pollen)


Pollen från sälg på biets bakben

Det är inte bara honungsbiet vi måste värna om. För att pollineringen av grödor, frukter och bär ska fungera så behövs en mångfald av pollinatörer. Genom att visa vildbin den uppskattning de förtjänar motverkar vi utarmningen i odlingslandskapet. I Sverige finns cirka 300 arter av vildbin, runt 250 solitär bin och 40 humlor. Hela 80 vildbinsarter finns med på Artdatabankens lista över hotade arter. De kallas solitärbin därför att det inte finns några arbetare utan det är honan som ensam sköter om boet. Detta skiljer solitärbina från de sociala bina. Solitärbin finns i de allra flesta miljöer på land.

De tidiga vårarterna fullbildar hela sin utveckling första sommaren och övervintrar som färdiga bin.

 

Solitärbina är tillsammans med humlorna de viktigaste pollinerarna i odlingslandskapet. Solitärbina är viktiga för många olika grödor och vilda växter eftersom deras beteende, storlek och val av värdväxt varierar. De är betydande pollinerare för äpple, päron, vinbär och jordgubbar. Vi kan alla gynna solitärbina genom att värna om deras boplatser och öka blomrikedomen på gården.

Väddväxter är en familj av trikolpater med omkring 250 arter i omkring tio släkten. De flesta är ett-, två- eller fleråriga örter och buskar. De kommer ursprungligen från tempererade områden på norra halvklotet. I Sverige förekommer arter ur fem släkten, men endast två arter är vanliga: ängsvädd och åkervädd. Wikipedia

Tinkturer i salvor. Med våra örter och växter, som vi använder färska, torkade, eller genom att de får dra i olja eller sprit, åstadkommer vi olika önskade effekter. Det ger oss en tinktur, ett starkt koncentrerat örtextrakt som också håller sig väldigt länge.

Allt vegetabiliskt fett kommer från växter. Stora mängder vegetabiliskt fett kan man finna i exempelvis olivolja, rapsolja, nötter och avokado.
Nästan alla vegetabiliska fetter är flytande i naturlig form, det vill säga matoljor. Kokosfett och kakaosmör smälter strax över rumstemperatur.
Rapsolja är vegetabiliskt framställd genom pressning av rapsfrön. Oljan kan förädlas genom kallpressning eller varmpressning.
Honungskraft använder enbart ekologisk svensk kallpressad rapsolja i våra recept.

Eteriska oljor använder vi för doftsättning.
Eteriska oljor är flyktiga, doftande ämnen som finns i växter. De framställs genom destillering eller pressning av växtdelar. De eteriska oljorna ligger inkapslade i olika växtdelar som skal, blad, blommor, frön, kåda, ved och rötter. Till skillnad från vegetabiliska fetter är eteriska oljor inte feta utan de avdunstar snabbt i rumstemperatur.

Ringblomma är bra mot torrhud och sprickor. Kamomill blå är den ”vanliga” kamomillen som växer vild i södra Sverige och är bra vid eksem, hudirritationer och sår. Johannesört är bra vid muskelvärk och muskelinflammationer. Slåttergubbe är bra vid vrickningar, blåmärken och muskelvärk. Granbarr, tallbarr, enbarr, enbär, stimulerar cirkulationen lokalt. Ros är en lugnande olja som är bra vid torr och känslig hud. Rosmarin stimulerar cirkulationen och passar bra till massageolja.

En del av den beskrivande texten är hämtat ur boken: Hälsa och Hudvård från Bikupan av Alexandra de Paoli och Lotta Fabricius Kristiansen.

Regler för tillverkning av hudvårdsprodukter
Tillverkningsreglerna för kosmetiska är desamma inom hela EU/EES och regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter. Reglerna gäller för alla som tillhandahåller kosmetiska produkter, alltså säljer eller ger bort dem gratis.
Reglerna finns i sin helhet att läsa på läkemedelsverkets hemsida.
https://lakemedelsverket.se/

God tillverkningssed (GMP). Tillverkning av kosmetiska produkter ska utföras enligt god tillverkningssed (på engelska Good manufacturing Practices – GMP). Honungskraft följer dessa regler.

Ingrediensförteckning
Inom EU har man kommit överens om att alla länder ska använda samma ämnesnamn, så att en ingrediensförteckning för en viss produkt ser likadan ut i alla medlemsländerna. Ämnesnamnen kommer från ett internationellt system för namngivning av kosmetikaingredienser som heter INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Man får därutöver också använda andra namn på ingredienserna, till exempel svenska namn, för att beskriva innehållet på ett begripligare sätt.

Tillverkningspartiets nummer/referens
Honungskrafts referensnummer finns med i märkningen som ett löpnummer. Med referensnumret kan Honungskraft spåra tillbaka till datum och vilken satts produkten är gjord.

Funktion. Ytterligare en uppgift som ska framgå av märkningen är produktens funktion, till exempel att det är en hudkräm eller ett hårschampo.

Anmälan och avgifter
Anmälningsskyldighet till EU:s kosmetikaregister Cosmetic Products Notification Portal gäller för ansvarig person.

Avgifter. För att finansiera Läkemedelsverkets tillsyn tas avgifter ut från kosmetikaföretag i Sverige. HonungsKraft följer läkemedelsverkets och EU:s tillverknings regler om hudvårdsprodukter.
• Från och med 2015 räknas varje doftvariant som en egen produkt.

HonungsKraft har hyrt in en konsult, Cecilia Clemedson på företaget  AdvocoTox AB för att få våra produkter säkerhetsbedömda och att det finns godkända säkerhetsdatablad på alla våra ingridienser.

Bilder Åke Sperens