Honung

Flytande eller fast honung. Alla honungssorter är flytande när de är nyslungade – och blir fasta med tiden.


I ljusa honungssorter med hög druvsockerhalt påskyndas denna naturliga process, medan mörk honung med högre andel fruktsocker kristalliserar långsammare.
Genom att blanda i en finkornig ymphonung kan kristallisationen styras till en slät, mjuk och fast honung.

Honungens många nyanser. Smaken och karaktären beror på vilka blommor bina hämtar nektarn ifrån. Egenskaperna varierar även beroende på geografiskt ursprung och väderlek.


Svensk honung är i regel fast till konsistensen eftersom våra blommors nektar innehåller relativt mycket druvsocker. Om binas nektarinsamling med minst femtio procent kommer från en enda blomsort så kallas den för sorthonung. Raps-, hallon-, klöver-, lind-, ljung-, rallarros och maskroshonung är några svenska sorter.


Bilden visar honung i de sexkantiga celler som bina bygger av bivax. Bina bygger upp en symmetriskt och exakt cellkaka-mellanvägg.

Bibröd. När pollenklumparna läggs i cellen lägger bina en klick nektar ovanpå.
Nektar från binas honungsblåsa innehåller mjölksyrebakterier som sätter igång mjölksyrajäsning av pollenet, som därigenom fermenterar och blir lagringsdugligt.
Mjölksyrajäst pollen kallas för bibröd.


Bild: Bibröd

Odla – vi kan alla hjälpa till

Binas betydelse
Honungsbin och vilda bin har en nyckelroll för den biologiska mångfalden. Den ökade frukt- och frösättning som följer av binas pollineringsarbete förbättrar villkoren för andra insekter, fåglar och däggdjur.

Flitiga bin och humlor förbättrar skörden av frukt och bär. En bra pollinering vid äppelblomning kan öka skörden med upp till 70 procent. Hjälp våra pollinerare och låt gräsmattan bli en blommande äng!

dsc04785

Blommande växter från vår till höst

För att det ska finnas mat för bina hela säsongen behövs växter som blommar och erbjuder nektar och pollen från vår till höst.

Tidigt på våren är vintergäck, snödroppar, scilla, krokus, vitsippor, sälg, hassel och lönn attraktiva för nyvaknade bin och humlor.

Sälg är en nyckelväxt för den biologiska mångfalden i Sverige. Den blommar tidigt och producerar mycket nektar och pollen av bra kvalitet. Pollen innehåller byggstenar som krävs för att skapa nya bin.

dsc01039aI maj finns det i regel gott om mat då maskrosor, fruktträd och raps blommar.

Under juni och sensommaren kan det vara ont om mat. Här kan trädgården då fylla en viktig funktion.

DSC05495

Vi kan alla hjälpa till att odla bra växter för bin och humlor, men framför allt att klippa gräset mer sällan.

På Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/pollinering kan du läsa mer om bin och vilda pollinatörer.